top of page
KK_Grinding_logo_claim_white.png

NAŠE SLUŽBY:

 • komplexní služby v oblasti broušení pokročilé technické keramiky

 • broušení dílů dodaných zákazníky

 • doplňkové služby: leštění, lapování, ultrazvukové mytí, balení, měření dílů

 • manualní kompletace sestav a finální povrchová úprava 

OUR SERVICES:

 • ​complex services in the area of grinding of advanced ceramics

 • grinding of parts supplied by customers

 • complementary services: polishing, lapping, ultrasonic washing, packing, measuring of parts

 • manual completion of layouts and final surface treatment 

NAŠE VÝROBNÍ MOŽNOSTI:

BROUŠENÍ: 

 • cylindrické brusky Studer pro vnější a vnitřní broušení výrobků s maximálním průměrem              do 450 mm

 • řídící systémy: Fanuc a NUM

 • centrální čištění oleje

 • použití diamantových brusných kotoučů

LEŠTĚNÍ A LAPOVÁNÍ:

 • leštička a lapovačka Stähli

 • automatické dávkování diamantového prášku

 • leštění a lapování dílů do průměru 400 mm

MĚŘENÍ:

 • souřadnicový měřící stroj Mitutoyo

 • maximální rozsah měření:                                      X-osa: 700 mm, Y-osa: 1 000 mm, Z-osa: 600 mm

 • kompletní měřící vybavení pro měření dílů do průměru 450 mm (digitální třmenové mikrometry TESA a Mitutoyo, 3-dotekové digitální dutinoměry Mitutoyo, digitální hloubkoměry TESA, digitální posuvky Mitutoyo, zirkonové keramické koncové měrky, žulová měřící deska atd.)

OSTATNÍ ČINNOSTI:

 • pískování: pískovací kabina Micropeen

 • mytí: ultrazvuková myčka na malé díky, velká ultrazvuková myčka, mycí stůl

 • balení: automatický balící stroj na malé díly    BLIPACK

 • sušení: sušící komora SOLO

OUR MANUFACTURING CAPABILITIES:

GRINDING: 

 • cylindrical grinding machines Studer for outer and inner grinding of products with maximum diameter up to 450 mm

 • control systems: Fanuc and NUM

 • central oil cleaning

 • use of diamond grinding wheels

POLISHING AND LAPPING:

 • polishing and lapping machine Stähli

 • automatic dosing of diamond powder

 • polishing and lapping of parts up to 400 mm

MEASURING:

 • coordinate measuring machine Mitutoyo

 • maximum measuring range:                                  X-axis: 700 mm, Y-axis: 1 000 mm, Z-axis: 600 mm

 • complete measuring equipment for measuring of parts up to diameter 450 mm (digital outside micrometers TESA and Mitutoyo, 3-point inside digital micrometers Mitutoyo, digital depth micrometers TESA, digital calipers Mitutoyo, ceramic gauge block set from zirconium, granite measuring plate etc.)

OTHER OPERATIONS:

 • sand blasting: sand-blasting cabin Micropeen

 • washing: ultrasonic washer for small parts, large ultrasonic washer, washing table

 • packing: automatic packing machine for small parts BLIPACK

 • drying: drying cabinet SOLO

CONTACT:

_MG_9844.jpg
KK_Grinding_logo_positive.png

KK grinding s.r.o.

Nová 275
789 71 Leština
Czech Republic

 

Provozovna Rapotín /

Production facility Rapotín:

Na Střelnici 743

788 14 Rapotín

Czech Republic
 

E-mail: kk-grinding@kk-grinding.com
Tel.: 00420 604 279 811

contact
bottom of page